صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
دوشنبه 4 مرداد 1395
در مقاله قبلی وضعیت معماری شهر طرقبه را بررسی کرده و راهکارهایی را برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش فضای سبز باغات، کوچه باغها و همچنین جلوگیری از تغییر ساختار معماری شهر ارائه کردم. در این مقاله سعی خواهم کرد با یک نگاه دیگر وضعیت موجود فضای سبز شهر طرقبه را معرفی و آن را بررسی نمایم.
خرداد وتیرماه سال جاری شاهد اجرای تعدادی از آراء قلع بنای کمیسیون ماده صد در حاشیه بلوار امام رضا بودیم ضمن تمکین و احترام به قانون ذکر چند نکته خالی از فایده نیست، اینکه ماده صد قانون شهرداری‌ها اختیارات مناسبی را جهت جلوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز داده است و اجرای قانون منوط به همکاری شرکت‌های خدماتی از قبیل ( آب ، برق و ...) دیده نشده بنابراین بر اساس مفاد مطرح در قانون مورد اشاره شهرداری می‌توانسته هر چند که بنای غیر مجاز دارای آب و برق و ... بوده باشد در مهلت‌های ذکر شده اقدامات لازم را انجام دهند، خصوصاً بخش‌های نظارتی شهرداری در این خصوص نقش پیشگیرانه‌ای می‌توانسته است داشته باشد، لیکن ساخت و ساز‌های غیرمجاز و ایجاد یک بدنه شهری در منطقه ویلاشهر و بلوار امام رضا چیزی نیست که مسئولیت آنرا بتوان به عهده دیگران انداخت! اگر شهرداری به موقع ممانعت و به سرعت یک بنا را طبق قانون قلع می‌کرد شاهد هزینه‌های مالی و اجتماعی برای جامعه نبودیم.
و هفته نامه محترم چشمه عسل طرقبه با سلام و احترام و با تشکر از اینکه با حفظ امانت موارد مطرح شد ه از سوی اینجانب را در شماره 17 چاپ نمودید، هر چند که شهرداری محترم اینجانب را در برابر سؤالات ایجاد شده راهنمایی نفرمودند لیکن تشویق احدی از اعضای محترم شورای شهر طرقبه که گفتند منتقد بازوی شورای شهر است و حتی اظهار نمودند حاضریم که اشکالات موجود را که از طرف شهروندان مطرح می شود در نشریه داخلی شهرداری طرقبه چاپ کنیم انگیزه‌ای در حوصله اینجانب ایجاد کرد که این بار به یکی از وظایف شهرداری در مقابل مردم که حتماً مطالبه تک‌تک شهروندان می‌شد به آن اشاره نمایم.
بروز مسایل، مشکلات، تنگناها و تهدیدها از سویی و قابلیت‌ها و توان‌های استفاده نشده و ظرفیت‌های معطل در منطقه و به ویژه شهرهای طرقبه و شاندیز عمدتاً ناشی از ضعف یا فقدان “سازمان و مدیریت” ناشی می‌شود.
زیرساخت‌ها و تسهیلات گردشگری در منطقه و شهرهای طرقبه و شاندیز از توزیع مناسب بی‌بهره است. درواقع تمرکز خدمات و تسهیلات گردشگری در دو مرکز شهری از یک‌سو باعث فشار تخریبی به منابع موجود، نابودی باغ‌ها، توسعه بی‌رویه کالبدی و تهدید ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی این دو شهر شده و از سوی دیگر باعث بدون استفاده ماندن ظرفیت‌های موجود در سایر نقاط و محورهای منطقه شده است.
ساختار جذاب طبیعی و تعادل اقلیمی، وجود جاذبه‌ها و منابع مهم گردشگری فرهنگی از جمله ساختارهای بومی طرقبه است. همین عوامل طرقبه را در جایگاه ویژه گردشگری در کشور قرار داده است. این ساختارها علاوه بر روش‌های زندگی مردم و معیشت و فرهنگ، جنبه‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به روش‌های ساخت و ساز و معماری بناها اشاره کرد. گردشگرانی که به شهر طرقبه می‌آیند همواره شاهد فضاهایی متفاوت با اماکن شهری می‌باشند که این فضاها نیاز آنها را در استفاده از طبیعت و فضاهای منطبق با آن را پاسخگو می‌باشد. اصولاً ویژگی‌های معماری و کالبدی یکی از عناصر هویت بخش و انرژی آفرین برای هر منطقه‌ای خصوصا طرقبه می‌باشد.
در شکل‌گیری یک منظر سلسله مراتبی از عوامل دخالت دارند که مهم‌ترین آن‌ها شرایط اقلیمی است. مناظر اغلب تحت‌تأثیر پدیده‌های طبیعی و انسانی نظیر سیل و توفان، آتش، چرای دام، طوفان، جنگل زدایی و توسعه تغییر می‌کنند. گرچه پدیده‌های طبیعی تأثیری عمیق و بنیادین در تکامل تاریخی مناظر وچشم اندازها دارند، اما تأثیر انسان و اختلالات حاصل از فعالیت او به دلیل تکرار وقوع عموماً تأثیر فرآیندهای طبیعی بر مناظر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد
منطقه طرقبه و شاندیز با یک شبکه اصلی مرکب از سه‌شاخه که در منطقه وکیل‌آباد به هم می‌رسند پوشیده شده است. شاخة شرقی با امتدادی در جهت شرق به غرب وارد مشهد می‌شود. شاخة غربی با امتداد شمال‌شرق به جنوب‌غرب به طرقبه می‌رسد. شاخة شمالی با امتداد شمال‌غرب به جنوب‌شرق به شاندیز منتهی می‌شود. هر کدام از این شاخه‌ها به نوبه خود موجب گسترش‌های فیزیکی و ترافیکی به سمت و سوی روستاها و آبادی‌های دیگر در منطقه شده‌اند.
((توجه: مقاله زیر از مطالعات طرح گردشگری طرقبه و شاندیز استخراج شده است و اطلاعات آماری آن مربوط به دو سه سال گذشته می باشد))بنابر آخرین ‌سرشماری ‌عمومی نفوس‌ و مسکن (1375 – مرکز آمار) در شهر طرقبه 2418 خانوار معمولی شامل 4979 نفر مرد و 5003 نفرزن ساکن بوده‌اند. بعدخانواردر این شهر 1/ 4 نفر بوده که ازشاخص نظیردر شهر مشهد 5/0 نفر کمتر است (در مشهد درسال 1375 بعدخانوار 6/4 نفر بوده است). بنابراین از نظر بعد خانوارشهرطرقبه با نقاط شهری کل کشور مشابهت داشته است.

شهر سوخته
انوبانی نی
كليه