صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
سه شنبه 29 اسفند 1396
تعداد نمایش:6493
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : سه شنبه 13 اسفند 1387
روزنامه ها و مجله های رسمی جمهوری تاجیکستان
مجموع روزنامه ها و مجله هایی که رسما به ثبت رسیده اند 309 عنوان می باشند که ‌ مشتمل بر 224 روزنامه، 79 مجله و 6 آژانس اطلاع رسانی.

روزنامه ها

روزنامه های دولتی (رسمی) سراسری جمهوری تاجیکستان
روزنامه های احزاب و حرکت های مختلف
روزنامه های تخصصی و سایر بخش ها
روزنامه های تخصصی دانشگاهی و کارخانه ها
روزنامه های مستقل
نشریه های اطلاع رسان و اگهی ها
روزنامه های خصوصی
آژانس های اطلاع رسانی
لیست روزنامه های ثبت شده و فعال ولایتی، شهری و ناحیه ای جمهوری تاجیکستان

مـجـــــــله هــــا
مجله ها
مجــلـه هــای دولتی
مجله های تخصصی و سایر مجله ها
مـجــــــلـه های خصــوصی


روزنامه ها :
روزنامه های دولتی (رسمی) سراسری جمهوری تاجیکستان:‌

1- روزنامه (صدای مردم) مؤسس: مجلس عالی تاجیکستان، تیراژ ـ 4200 نسخه، نشانی: خیابان سعدی شیرازی پلاک 16 ، تلفن 03‌- 56 – 34
2- روزنامه (جمهوریت) مؤسسان: رئیس جمهور و دولت تاجیکستان، تیراژ ـ 13600 نسخه، نشانی: خیابان سعدی شیرازی پلاک 16 ، تلفن 11-08-33
3- روزنامه ( نرادنایا گازیتا) مؤسس:‌ دولت تاجیکستان، تیراژـ 3400 نسخه، نشانی: خیابان سعدی شیرازی پلاک 16 ، تلفن 30-08-33
4- روزنامه ( خلق آوازی ) مؤسس: دولت تاجیکستان، تیراژـ 2000 نسخه، نشانی: خیابان سعدی شیرازی پلاک 16 ، تلفن 34- 05 – 33

روزنامه های احزاب و حرکت های مختلف :
1- روزنامه ( ندای رنجبر) مؤسس: کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان، تیراژ ـ 1000 نسخه
2- روزنامه (گالاس تاجیکستان) مؤسس : کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان، تیراژ ـ 1000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی
3- روزنامه (تاجیکستان آوازی) مؤسس : کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان، تیراژ ـ 1000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
4- روزنامه (حقیقت) مؤسس : حزب کمونیست شهر پنجکنت، تیراژ ـ 700 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
5- روزنامه (حقیقت کولاب) مؤسس : حزب کمونیست شهر کولاب.
6- روزنامه (اعتقاد) مؤسس : حزب کمونیست استان سغد، تیراژ ـ 1000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
7- روزنامه (صبح پامیر) مؤسس : حزب کمونیست استان بدخشان، تیراژ ـ 600 نسخه.
8- روزنامه (زحمتکش) مؤسس : حزب کمونیست نواحی ایستروشن، غانچی و شهرستان (استان سغد)، تیراژ ـ 1500 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
9- روزنامه (بیرق لنینیزم) مؤسس: حزب کمونیست نواحی حصار و شهرنو، تیراژ ـ 1600 نسخه.
10- روزنامه (منبر خلق) مؤسس: حزب کمونیست شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
11- روزنامه (اتحاد) مؤسس: حزب کمونیست شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه.
12- روزنامه (منبر خلق) مؤسس: حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، تیراژ ـ 1200 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی. نشانی: خیابان سعدی شیرازی، پلاک 16، تلفن: 10-72-33
13- روزنامه (نجات) مؤسس: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تیراژ ـ 2000 ، تلفن: 95-50-31
14- روزنامه (جوانان تاجیکستان) مؤسسان: کمیته جوانان تاجیکستان و سازمان اتحادیه جوانان کشور، تیراژ ـ 2000 نسخه، تلفن: 01-38-23
15- روزنامه (هفت گنج) مؤسس: کنگره وحدت ملی تاجیکستان (شهر دوشنبه)
16- روزنامه (ساربان) مؤسس: کنگره وحدت ملی تاجیکستان (شهر خجند).
17- روزنامه (سمندر) مؤسس: حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ناحیه پنجکنت، تیراژ ـ 1000 نسخه.
18- روزنامه (شعله امید) مؤسس: حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در استان سغد، تیراژ ـ 1000 نسخه.
19- روزنامه ( نوید امید) مؤسس: حزب کمونیست ناحیه اشت.
20- روزنامه (وحدت) مؤسس: حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر دوشنبه، تیراژ ـ 2000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی، تلفن 20-11-21 .

روزنامه های تخصصی و سایر بخش ها:
1- روزنامه (کورئر تاجیکستان)، مؤسس: مجلس عالی تاجیکستان و مرکز طبع و نشر “شرق آزاد”، تیراژ ـ 1500 نسخه، نشریه اطلاعاتی و آگهی ها، تلفن : 23-41-33
2- روزنامه (سامان)، مؤسس: صندوق زبان تاجیکی و فارسی.
3- روزنامه(فرزند وطن)، مؤسس: اتحادیه “فرزند وطن” فارغ التحصیلین پیشین پرورشگاههای شهر دوشنبه، تیراژ ـ 600 نسخه.
4- روزنامه (دلسوز)، مؤسس: اتحادیه معلولین تاجیکستان، تیراژ ـ 1000 نسخه، تلفن: 03-41- 34
5- روزنامه (آموزگار)، مؤسس:‌ وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان، تیراژ ـ 1500 نسخه، تلفن: 36-63-21
6- روزنامه (پیام دوشنبه)، مؤسس: شهرداری دوشنبه، تیراژ ـ 1500نسخه، تلفن: 25-05-21
7- روزنامه(نوروز وطن)، مؤسس: وزارت حفظ محیط زیست تاجیکستان، تیراژ 1000 نسخه، تلفن: 11-17-33
8- روزنامه (کمال)، مؤسس: مرکز طبع و نشر موسوم به رحیم جلیل (شهر خجند)، تلفن: 39-57-24
9- روزنامه(ادبیات و صنعت)، مؤسسان: اتحادیه نویسندگان و وزارت فرهنگ تاجیکستان، تیراژ ـ 2000 نسخه.
10- روزنامه(موقع)، مؤسسان: بازرسی مالیاتی و پلیس مالیات ناحیه خجند استان سغد، تیراژ ـ 1000 نسخه.
11- روزنامه(حق سوزی)، مؤسس: انجمن ازبک های مقیم تاجیکستان (شهر دوشنبه)
12- روزنامه (قدریت)، مرکز فرهنگی ازبک های مقیم استان سغد (شهر خجند) ، تیراژ ـ 600 نسخه
13- روزنامه (انباز)، مؤسس: وزارت فرهنگ تاجیکستان، تیراژ ـ 2000 نسخه، تلفن: 95-50-31
v 14- روزنامه (آسیا پلوس)، مؤسس: آژانس مستقل اطلاع رسانی “آسیا پلوس” واقع در شهر دوشنبه، تیراژ ـ 4000 نسخه، نشریه سیاسی و اجتماعی.
15- روزنامه (جهان پیام)، مؤسس: کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، تیراژ 2000 نسخه.
16- روزنامه (دلاوایا استالیتسا)، مؤسس: شرکت دولتی “دوشنبه کنتراکت پروم”،‌ تیراژ ـ 1000 نسخه. 17- روزنامه (روایت)، مؤسسان: اداره کلانتری استان سغد و شرکت “پرینت” (خجند) ، تیراژ ـ 800 نسخه.
18- روزنامه (اتوبیس) ـ شرکت خاص “
AK-94” واقع در شهر دوشنبه
19- روزنامه(سامانیان)، مؤسس: شرکت “تولید سبزیجات” واقع در ناحیه مستچاه، تیراژ ـ 500 نسخه.
20- روزنامه (گنج آراسته)، مؤسس: کانون زبان تاجیکی – فارسی (شهر ایستروشن)
21- روزنامه (برگ سبز)، مؤسس: کمیته حفظ محیط زیست شهر دوشنبه، تیراژ ـ 600 نسخه.
22- روزنامه(صددم)، مؤسس: شرکت “صددم” (شهر سربند استان ختلان)
23- روزنامه (سپهر)، مؤسس: مرکز اطلاع رسانی و پژوهشی “سپهر” (شهر دوشنبه)، تیراژ ـ 1000 نسخه
24- روزنامه(حامی وطن)، مؤسس: وزارت دفاع تاجیکستان، تیراژ ـ 1200 نسخه
25- روزنامه(پیوند)، مؤسس: کارکنان روزنامه “ادبیات و صنعت”، تیراژ ـ 1000 نسخه
26- روزنامه (نوید انداز)، مؤسسان: شرکت بین المللی امور حقوقی موسوم به “کنتراکت” و کمیته مالیات دولت تاجیکستان، تیراژ ـ 1200 نسخه
27- روزنامه (سروشن)، مؤسس: کرپراسیون بین المللی علمی و تولیداتی “ایستروشن” (شهر ایستروشن)
28- روزنامه (نوید پاتنت)، مؤسس: مرکز ملی اطلاعاتی و پاتنت (شهر دوشنبه)
29- روزنامه (وطن پرور)، مؤسس: کمیته مرکزی سازمان کمک دفاعی تاجیکستان، تیراژ ـ 1000 نسخه
30- روزنامه (دابروالتس)، مؤسس: سازمان جوانان داوطلب شهر خاروغ
31- روزنامه(توحید)، مؤسس: شرکت “توحید” و شرکت سهامی “قالی ها”ی شهر خجند، تیراژ ـ 1000 نسخه
32- روزنامه (پیام جوانان)، مؤسس: اتحادیه “رهنمون جوانان” شهر دوشنبه
33- روزنامه (بیزنس ـ میر واستاک)، مؤسس: آژانس تاجیکستانی روابط با سازمان های دارائی بین المللی واقع در شهر دوشنبه
34- روزنامه (عصر من)، مؤسس: اتحادیه تولیدی “خدمت” شهر دوشنبه
35- روزنامه( شاه منصور)، مؤسس: حکومت ناحیه راه آهن شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه
36- روزنامه( راه امید)، مؤسس: راه آهن تاجیکستان، تیراژ ـ 1200 نسخه
37- روزنامه(راهنما)، مؤسس: وزارت کار و تأمین اجتماعی، تیراژ ـ 1000 نسخه
38- روزنامه(استاد)، مؤسسان: بخش آموزش و پرورش شهر ترسون زاده و اتحادیه صنفی کارکنان علوم و آموزش، تیراژ ـ 800 نسخه
39- روزنامه (حیات دهات)، مؤسس: وزارت کشاورزی تاجیکستان
40- روزنامه ( چتر سیمین)، مؤسس: کانون اجتماعی موسوم به “پامیر”استان بدخشان
41- روزنامه (ورزش اسپارت)، مؤسس: آژانس اطلاعاتی و ورزشی شهر دوشنبه
42- روزنامه(بهار عجم)، مؤسس: وزارت فرهنگ تاجیکستان، تیراژ ـ 600 نسخه، نشانی : خیابان رودکی، پلاک 34
43- روزنامه (چشمه مهر)، مؤسس: بخش آموزش و پرورش حکومت شهر پنجکنت
44- روزنامه ( احیا)، مؤسس: شرکت بازرگانی و تولیدی “سروشن” شهر دوشنبه
45- روزنامه( نوروز)، مؤسس: انجمن ازبک های شهر پنجکنت
46- روزنامه(استاد)، مؤسس: بخش آموزش و پرورش حکومت ناحیه شهرنو
47- روزنامه (سینا)، مؤسس: حکومت ناحیه فروندزه شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه
48- روزنامه (زنگوله)، مؤسس: کارکنان مجله “چشمه”
49- روزنامه (مدد سینا)، مؤسسان: کارکنان بیمارستان و روزنامه “ریگر” شهر ترسون زاده
50- روزنامه (بیزنسمن)، مؤسس: شرکت سهامی موسوم به “فنتراست” شهر دوشنبه، نشریه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تیراژ ـ 2000 نسخه
51- روزنامه (پیام انداز)، مؤسس: کمیته مالیات دولت تاجیکستان، تیراژ ـ 4300 نسخه
52- روزنامه (هلاله)، مؤسس: حرکت اجتماعی “هلاله” شهر دوشنبه
53- روزنامه (مدینه)، مؤسس: مرکز ابتکار زنان موسوم به “مدینه” شهر خاروغ
54- روزنامه (همراز)، مؤسس: شرکت طبع و نشر موسوم به “ورگل” شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه
55- روزنامه(گوهر)، مؤسس: اتحادیه “محبت و عایله” شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1000 نسخه، تلفن: 87-95-33
56- روزنامه(رکلامنایا گازیتا)، مؤسس: شرکت سهامی “عایله” شهر دوشنبه، تیراژ ـ 1200 نسخه
57- روزنامه (همرنگ)، مؤسس: شورای فدراسیون اتحادیه های صنفی
58- روزنامه(آزادی و انکشاف)، مؤسس: مرکز آموزشی اجتماعی شهر دوشنبه، تیراژ ـ 800 نسخه
59- روزنامه (ورارود)، مؤسس: آژانس اطلاع رسانی و پژوهشی شهر خجند، تیراژ ـ 800 نسخه
60- روزنامه (راهنما)، مؤسس: حکومت ناحیه ناو استان سغد
61- روزنامه (اخترکان)، مؤسس: شرکت “عرفان” وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان
62- روزنامه(ورزش پرس)، مؤسس: شرکت “ورزش پرس” شهر خجند
63- روزنامه (اریگاتور)، مؤسس: مؤسسه “سغدواداستروی” شهر خجند
64- روزنامه (نیروی سخن)، مؤسس: کانون یادبود و حمایت ژورنالیست های تاجیکستان
65- روزنامه (راننده)، مؤسس: اتحادیه رانندگان تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه
66- روزنامه (جهانگیر ) شرکت سهامی جهانگیر
67- روزنامه (امید )موسس سازمان غیر دولتی امید شهر کولا
68- روزنامه (رکلام اکسپرس)، مؤسس: شرکت سهامی “ورزش ـ اسپارت” شهر خجند
69- روزنامه (نورافشان)، مؤسس: انجمن علمی و فنی بنام غفوراف شهر خجند
70- روزنامه ( نبض خاور)، مؤسس: کانون اجتماعی و خیریه موسوم به “فرشته”
71- روزنامه (چکالفسکی وستنیک)، مؤسس: حکومت شهر چکالفسک
72- روزنامه (دنیا)، مؤسس: کارکنان نشریه محبت و عائله شهر دوشنبه
73- روزنامه (طلوع)، مؤسس: مرکز علمی و تولیدی موسوم به “مشعل” شهر دوشنبه
74- روزنامه (زرآفرین)، مؤسس: مؤسسه کشاورزی بنام توردی یف ناحیه وخش
75- روزنامه (صدای شهروند)، مؤسس: مرکز جامعه مدنی موسوم به شهروند
76- روزنامه (سلام علیکم) ، مؤسس: شرکت سهامی روزنامه آسیا پلوس شهر شنبه
77- روزنامه (تحلیل)، مؤسس روزنامه “روشنایی” شهر دوشنبه
78- روزنامه (چراغ هدایت)، مؤسس: دانشگاه آسیای مرکزی شهر خاروغ
79- روزنامه (آب و آبادانی)، مؤسس: وزارت آب و زمین سازی تاجیکستان
80- روزنامه (آریان)، مؤسس: حزب دموکرات تاجیکستان شهر دوشنبه
81- روزنامه (تاجر)، مؤسس: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

روزنامه های تخصصی دانشگاهی و کارخانه ها
1- روزنامه (بافنده)، مؤسس: شرکت سهامی “ تکستایلز” شهر دوشنبه
2- روزنامه (دانش)، مؤسس: دانشگاه کشاورزی تاجیکستان
3- روزنامه (آلومینیوم تاجیکستان)، مؤسس: کارخانه آلومینیوم سازی شهر ترسون زاده
4- روزنامه (مهندس جوان )، مؤسس: دانشگاه فنی تاجیکستان (شهر دوشنبه)
5- روزنامه (زاوگل)، مؤسس: شرکت “لنین آباد اوگل” استخراج معدن زغال شهر شوراب
6- روزنامه ( نور معرفت)، مؤسس: دانشگاه خجند
7- روزنامه (ابریشمچی پیش قدم)، مؤسس: کارخانه تولید ابریشم خجند
8- روزنامه (آموزگار جوان)، مؤسس: دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه
9- روزنامه (منبر کارگر)، مؤسس: کارخانه نساجی شهر ایستروشن
10- روزنامه (کورشین زنانیام)، مؤسس: دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه
11- روزنامه (وارثان سینا)، مؤسس: دانشگاه طبی شهر دوشنبه
12- روزنامه (نارک)، مؤسس: مؤسسه ساختمانی نیروگاه نارک
13- روزنامه (آگنی راگون)، مؤسس: حکومت شهر راغون
14- روزنامه (حقوق شناس)، مؤسس: دانشکده حقوق دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان
15- روزنامه (انور دانش)، مؤسس: دانشگاه کولاب
16- روزنامه (مخزن علم)، مؤسس: دانشگاه آزاد پنجکنت
17- روزنامه (پیام دوست)، مؤسس: کارخانه پنبه پاک کنی ناحیه مستچاه
18- روزنامه (تاجر)، مؤسس: دانشگاه تعاون و تجارت شهر دوشنبه
19- روزنامه (گنجینه سخن)، مؤسس: دانشگاه زبان های خارجی شهر دوشنبه
20- روزنامه (صاحبکار)، مؤسس: دانشگاه مدیریت و خدمات شهر دوشنبه
21- روزنامه (عالم هنر) مؤسس: دانشگاه هنر شهر دوشنبه
22- روزنامه (صبح دانش)، مؤسس: وزارت آموزش و پرورش و کالج ریاست جمهوری شهر دوشنبه
23- روزنامه (استودنچسکی وستی)، مؤسس: کرسی روزنامه نگاری دانشگاه اسلاویانی شهر دوشنبه
کلیه روزنامه های تخصصی دانشگاهی و کارخانه ها به تیراژ 400 الی 500 نسخه منتشر می گردد.

روزنامه های مستقل
1- روزنامه ( بیزنس و پلیتیک)، مؤسسان: بورس صنایع و کشاورزی موسوم به “شمع” و آژانس مستقل اطلاع رسانی “نانت”، تیراژ ـ 2000 نسخه، نشریه مستقل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
2- روزنامه ( استقلال)، مؤسس: کانون فرهنگ “آل سامان”، تیراژ ـ 1000 نسخه، تلفن: 26-32-33
3- روزنامه(وچرنی دوشنبه)، مؤسس: شرکت سهامی “چرخ گردون”

نشریه های اطلاع رسان و اگهی ها
1- روزنامه (واستاچنی بازار)، مؤسس: کارکنان روزنامه مذکور (شهر چکالفسک استان سغد)، تیراژ ـ 1200 نسخه
2- روزنامه (داسوگ)، مؤسس: شرکت سهامی موسوم به “اوازیس- 21” شهر دوشنبه

روزنامه های خصوصی
1- روزنامه (گل افشان)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای رحمانیان (ناحیه مستچاه وهستانی)
2- روزنامه (چرخ گردون)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای ستاراف (شهر دوشنبه)، تیراژ ـ 5000 نسخه، نشریه اجتماعی و فرهنگی
3- روزنامه (جان شیرین) مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای فیضعلی یف (ناحیه کافرنهان)، تیراژ ـ 500 نسخه، مواد فرهنگی
4- روزنامه (دایجست پرس)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای ستاراف (شهر دوشنبه) تیراژ ـ 6000 نسخه، تلفن: 03-25-33
5- روزنامه (سروش)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقایان نذری یف و دولت اف (شهر دوشنبه)
6- روزنامه (گلبانگ)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای دولت اف (ناحیه مستچاه)
7- روزنامه (الف)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای رحمت اله یف (شهر دوشنبه)، تیراژ ـ 800 نسخه، مسائل آموزشی و تربیتی
8- روزنامه (صبح وطن)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای نورالدین اف (شهر دوشنبه)
9- روزنامه (محبت)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای جوره بیک سعداله (ناحیه کافرنهان)
10- روزنامه (درد و درمان)، مؤسس: شرکت مستقل “سینا”، تبعه تاجیکستان آقای ملاظهور طاهری، مسائل بهداشتی، تیراژ ـ 1500 نسخه
11- روزنامه (ابوعلی سینا)، ضمیمه “چرخ گردون” ، مسائل بهداشتی، تیراژ ـ 2500 نسخه
12- روزنامه (علاءالدین)، ضمیمه “چرخ گردون” برای اطفال، تیراژ ـ 1000 نسخه، تلفن: 01-16-33
13- روزنامه (
Crime -info )، مؤسس : سیاوش همدم پور (شهر دوشنبه)، مطالب وزارت کشور و اخبار جنایی، تیراژ 2400 نسخه
14- روزنامه (انسان و قانون)، مؤسس: رحمت اله زایراف (شهر دوشنبه)
15- روزنامه (عائله)، مؤسس : سیاوش همدم پور (شهر دوشنبه)، روزنامه خانوادگی، تیراژ ـ 2400 نسخه
16- روزنامه (ورمیا دنگی)، مؤسس: شرکت سهامی “چرخ گردون” برای تاجران، تیراژ ـ 1000 نسخه
17- روزنامه (روشنائی)، مؤسس تبعه تاجیکستان آقای یادگاراف (شهر دوشنبه)
18- روزنامه (انوشیروان)، ضمیمه به هفته نامه “چرخ گردون” (شهر دوشنبه)
19- روزنامه (استودنت)، مؤسس: بعه تاجیکستان آقای شریف اف (شهر دوشنبه)
20- روزنامه (تاجیکستان)، مؤسس: کارکنان هفته نامه
21- روزنامه (لاچن)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای ایگم زاد
22- روزنامه (مشفقی)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای ستاراف
23- روزنامه (زمانداش)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای خداینظراف

آژانس های اطلاع رسانی
1- آژانس مستقل (ناواستی تاجیکستان) (نانت)، مؤسسان: خواجه یف، علیم اف، حبیب اله یف و شرکت علمی تولیدی موسوم به “شمع” (شهر دوشنبه)
2- آژانس اطلاع رسانی و پژوهشی (آسیا پلوس)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای باباخان اف (شهر دوشنبه)، تلفن: 20-72-21
3- آژانس اطلاع رسانی (اینفاکان)، مؤسس: کارکنان آژانس مذکور (شهر دوشنبه)
4- آژانس اطلاع رسانی (اینترپرس سنتر)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای قرشیبای اف (شهر دوشنبه)
5- آژانس علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی(میزان)، مؤسس: تبعه تاجیکستان آقای ولی یف (شهر دوشنبه
6- آژانس اطلاع رسانی (
AIR OCEAN )، مؤسس: کرپراسیون “AIR OCEAN” (شهر دوشنبه)

 روزنامه های ثبت شده و فعال ولایتی، شهری و ناحیه ای جمهوری تاجیکستان لغایت 1 جولای سال 2004 مشتمل بر 67 عنوان (12 عنوان به نواحی تابع مرکز تعلق دارد) می باشد که عبارتند از:

 

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

1

 صدای دربند

ج. قوت اف

2

 حصار شادمان

ک. عصایف

3

 شهریار 

م. فیضعلی اف

4

 حقیقت شهر نو

س. جانف

5

 دیار ترسون زاده

ا. بوری اف

6

 نسیم ایام

ای. نظراف

7

 نبض فیض آباد 

د. مؤمن اف

8

 آیینه رشت  

ک. بیک اف

9

 پیام تاجیک آباد

ب.عبدالستاراف

10

 ورزاب  

م. کریم اف

11

 قراتگین ـ قراتگین

م. شیراف

12

 صبح یاوان

ا. ستاراف

 

استان ختلان (27 روزنامه)، روزنامه های ولایتی

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

1

 ختلان

ش. یحی اف

2

 نوی ختلان

ن. نیازاف

3

 دوستلیک

پیرمحمداف

 

روزنامه های ناحیه ای و شهری

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

4

نوید کولاب

خ. غایب اف

5

 کولیبسکایا پراودا

ر. آدینه اف

6

 ظفر

حیدر اف

7

 سیمای دنغره

ن. سیدقل اف

8

 گلستان 

آ. مسلم اف

9

 صبح محنت

آ. دولت اف

10

 پیغام

س. باران اف

11

 گلخن واسع

ن. صفراف

12

 حقیقت خاولینگ

س. ستار اف

13

 نوید دوستی

خ. حفیظ آوا

14

 حقیقت کلخوزآباد

ت. خواجه اف

15

 به پیش

ش.شیرمحمد آوا 

16

 صداقت

ش. امان اف

17

 شرف

د. علی مردان اف

18

 حیات نو

ا. صدق اف

19

 حقیقت جیلی کل

س. حسن اف

20

 وخش

م. اکرام اف

21

 باختر

س. دولت اف

22

 خراسان

ـ

23

 نسیم تری

ز. رحمان اف

24

 نور سربند

ب. ولی اف

25

 نوید بلجوان

ای. یعقوب اف

26

 نبض قرغان تپه

ف. چاری اف

27

 بشکنت

ش. امان اف

 

استان سغد (19 روزنامه)، روزنامه های ولایتی

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

1

  حقیقت لنین آباد

س.کریم آوا

2

 لنین آبادسکایا پراودا

خ. سیف الله اف

3

 لنین آباد حقیقتی

س. عالم آوا

 

روزنامه های ناحیه ای و شهری

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

4

 نیلوفر

ای. داداخان

5

 طراز جهان

م. شریف آوا

6

 خجند

گ. رستم آوا

7

 مشعل

خ. شریف اف

8

 صدای کان بادام

گ. حامداف

9

 نسیم اسفره

ن. محکم اف

10

 شهرت اشت

س. رحمت الله یوا

11

زرافشان

“ آ. قاسم اف

12

محنت

س. تویغون اف

13

 پیام استروشن

ن. باباجان اف

14

 ضربدار

آ. ابراهیم اف

15

 آواز غانچی

او. اکرام اف

16

 خلق سوزی

خ. تاجی مراد اف

17

 پرولتار تنگی

آ. یولداش اف

18

 چشمه شهرستان

ش. المس اف

19

 پیام کوهستان

ف. عبدالله

 

استان خودمختار بدخشان کوهستان(9 روزنامه)، روزنامه ولایتی

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

1

 بدخشان

م. میرزاقند اف

 

روزنامه های ناحیه ای

ردیف

عنوان روزنامه

نام سردبیر

2

 وطن 

پ. شاهزاده

3

 درواز

ای. غیاثی  اف

4

 آیینه زندگی

ر. دوران شایوا

5

 پیغام روشان

ل. قیمت شایف

6

 زندگی

ک. شریف بیک اف

7

 سرکول

س. فرمان اف

8

 شاهدره

چ. قاضی بیک اف

9

 معرفت شغنان

گ. عادل آوا

 

 

مـجـــــــله هــــا:
1- مجله (تاجیکستان)، مؤسس وزارت فرهنگ، تلفن: 00-03-21
2- مجله (صدای شرق)، مؤسس: اتحادیه نویسندگان تاجیکستان
3- مجله (خارپشتک)، مؤسس وزارت فرهنگ تاجیکستان
4- مجله (فیروزه)، مؤسس وزارت فرهنگ تاجیکستان
5- مجله (چشمه)، مؤسس وزارت فرهنگ تاجیکستان
6- مجله (پامیر)، مؤسس: اتحادیه نویسندگان تاجیکستان
7- مجله (استقبال)، مؤسس وزارت فرهنگ تاجیکستان
8- مجله (گفتگو)، مؤسس: کارکنان مجله “فیروزه”

مجــلـه هــای دولتی
1- اطلاعات مجلس عالی تاجیکستان
2- مجموعه تصویب نامه های دولت تاجیکستان

مجله های تخصصی و سایر مجله ها
1- مجله (بهداشت تاجیکستان)، مؤسس: وزارت بهداشت تاجیکستان
2- مجله (ادب) مؤسس: وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان
3- مجله (علم و حیات)، مؤسسان: کانون “دانش” و فرهنگستان علوم تاجیکستان
4- مجله (وستنیک اویسینا)، مؤسس: دانشگاه طب تاجیکستان
5- مجله ( ژیزن و ترود)، مؤسس: کمیته مرکزی جامعه نابینایان (شهر دوشنبه)
6- مجله (ایزوستیا)، مؤسس: فرهنگستان علوم تاجیکستان (بخش اقتصاد)
7- مجله (رودکی)، مؤسس: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران
8- مجله (ایزوستیا)، مؤسس: فرهنگستان علوم تاجیکستان (بخش فلسفه و حقوق شناسی
9- مجله (ایزوستیا)، مؤسس: فرهنگستان علوم تاجیکستان (بخش علوم شیمی، فیزیک و ریاضی)
10- مجله (ایزوستیا)، مؤسس: فرهنگستان علوم تاجیکستان (بخش علوم زمین شناسی)
11- مجله (شفا)، مؤسس وزارت بهداشت تاجیکستان و شرکت “اکامپ سینا”
12- مجله (مسائل گستروانتریولوژی)، مؤسس فرهنگستان علوم تاجیکستان
13- مجله (حفظ اجتماعی)، مؤسس: وزارت کار و تأمین اجتماعی تاجیکستان
14- مجله (میراث)، مؤسس: انستیتوی میراث کتبی وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان و سفارت ج.ا. ایران در تاجیکستان
15- مجله (اخبار دانشگاه خاروغ)، مؤسس: دانشگاه خاروغ
16- مجله (اخبار علوم خاک شناسی) مؤسس: انستیتوی خاک شناسی (شهر دوشنبه)
17- مجله (پیام دانشگاه آموزگاری)، مؤسس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان
18- مجله(مالکیت صنعتی و بازار)، مؤسس مرکز اطلاع رسانی پاتنت
19- مجله (ایزوستیا)، مؤسس: فرهنگستان علوم تاجیکستان (بخش اقتصاد و سیاست شناسی)
20- مجله (اخبار بانکی) مؤسس: بانک ملی تاجیکستان
21- مجله (خجند) مؤسس: حکومت شهر خجند
22- مجله (گزارش های آکادمی علوم کشاورزی) مؤسس: آکادمی علوم کشاورزی
23- مجله (حیات و قانون)، مؤسس وزارت دادگستری تاجیکستان
24- مجله (کشاورز)، مؤسس دانشگاه کشاورزی تاجیکستان
25- مجله (پیام دانشگاه)، مؤسس: دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان
26- مجله (معرفت) مؤسس: وزارت آموزش و پرورش و انستیتوی علوم آموزگاری
27- مجله (میراث نیاکان)، مؤسس: شورای انجمن حفظ آثار تاریخی و فرهنگی تاجیکستان
28- مجله (زبان و ادبیات روسی در مدارس تاجیکستان)، مؤسس: وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان
29- مجله (دولت و حقوق)، مؤسس : اتحادیه حقوق شناسان جوان
30- مجله (سوسیالیسم: تئوری و پراکتیک)، مؤسس: دانشمندان سوسیال گراء
31- مجله (فرهنگ آریانا)، مؤسس: اتحادیه محافظان فرهنگ آریانا
32- مجله ( شاهراه وحدت)، مؤسس : کانون ملی “شاهراه ابریشم” (شهر دوشنبه
33- مجله (محاسبه و مالیات)، مؤسس: وزارت دارایی تاجیکستان
34- مجله (بامداد)، مؤسس: صندوق خیریه صلح و مصالحه ملی (شهر دوشنبه)
35- مجله (انیس)، مؤسس: شرکت موسوم به “کفالت” (شهر دوشنبه)
36- بولتن اطلاعاتی و پژوهشی “سرمایه گذاری و کاتالوگ یکصد شرکت های موفق تاجیکستان”، مؤسس: آژانس تاجیکستانی روابط با سازمان های بین المللی دارایی و اقتصادی و انسانی
37- مجله (اقتصاد تاجیکستان: استراتژی توسعه)، مؤسس: وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان
38- مجله اخبار دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان (حقوق، تجارت و سیاست)، مؤسس : دانشگاه خجند
39- مجله ( نوید گمرک)، مؤسس: کمیته گمرک تاجیکستان
40- مجله (اورنگ)، مؤسس: مرکز فرهنگی فردوسی (شهر دوشنبه)
41- مجله (گفتگو)، مؤسس سردبیر مجله “فیروزه”
42- مجله (فانوس)، مؤسس: کانون فرهنگی بین المللی زیاداله شهیدی
43- مجله (یوریست)، مؤسس: اتحادیه حقوق شناسان “درهای باز” شهر دوشنبه
44- مجله (صدف)، مؤسس: اتحادیه بین المللی دندان پزشکان
45- مجله (نقلیات)، مؤسس: وزارت حمل و نقل تاجیکستان
46- مجله (مدیریت محلی)، مؤسس: مرکز تکنولوژی اجتماعی (شهر دوشنبه)
47- مجله (دهقان)، مؤسس: آژانس مستقل پژوهش های استراتژی و طرح ریزی مجتمع کشاورزی و صنایع تاجیکستان
48- مجله (پاگاواریم)، شرکت “یونورسال –3 ” شهر دوشنبه
49- مجله (تاجیکستان و اینترناسیونال)، مؤسس: انجمن “پیمان و اینترنشنال” شهر دوشنبه
50- مجله (اودیت)، مؤسس: انستیتوی اجتماعی حسابدارهای حرفه ای، شهر دوشنبه
51- مجله (فروغ)، مؤسس کالج مشترک تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه
52- مجله (وستنیک)، مؤسس: دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه
53- مجله (گلبرگ)، مؤسس: اتحادیه نویسندگان استان ختلان
54- مجله (پیغام)، مرکز آموزش زبان های خارجی و کامپیوتر موسوم به “شلاله” در شهر دوشنبه
55- مجله (کالا و خدمات)، مؤسس: شرکت سهامی “ارگراف” شهر دوشنبه
56- مجله (مدرسه و جلمعه)، مرکز پشتیبانی از اصلاحات آموزشی موسوم به “پولس” در شهر دوشنبه
57- مجله (زن معاصر)، مؤسس: حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، شهر دوشنبه
58- مجله (گردش)، مؤسس: مرکز فرهنگی و آموزشی موسوم به “عالم”، شهر دوشنبه
59- مجله (عمل)، مؤسس: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان
60- مجله (توازن پرداخت)، مؤسس: بانک ملی تاجیکستان، شهر دوشنبه
61- مجله (شرح مونیتوری)، مؤسس: بانک ملی تاجیکستان، شهر دوشنبه
62- مجله (ذخایر آب در آسیای مرکزی)، مؤسس: انستیتوی پژوهش مسایل آب و انرژی آب و اکولوژی وابسته به فرهنگستان علوم تاجیکستان، شهر دوشنبه
63- مجله (ماگازین)، مؤسس: کارکنان روزنامه “استودنت”، شهر دوشنبه
64- مجله (اقبال)، مؤسس: بخش جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شهر دوشنبه
65- مجله (پژوهش محیط طبیعی توسط وسایل کیهان نوردی)، مؤسس: آژانس پژوهش های کیهانی، شهر دوشنبه

مـجــــــلـه های خصــوصی
1- مجله (مردم گیاه)، مؤسس: آقای رحمانی تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه
2- مجله (دریا)، مؤسس: خانم صفرآوا تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه
3- مجله (گل مراد)، مؤسس: آقای گلمرادزاده تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه
4- مجله (صبح امید)، مؤسسان: آقایان سعیداف و جلال الدین تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه
5- مجله (دنیا)، مؤسس: آقای رحیم اف تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه
6- مجله (همراز)، مؤسس: آقای بازاراف تبعه تاجیکستان، شهر دوشنبه

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
سلام
لطفا چنانچه کسی شمارهتلفن ویافکس یکی از روزنامه ویا مجله ورزشی کشور تاجیکستان را دارد برای من ارسال نمای باسپاس ازهمکاری شما
jamshides410@yahoo.com- جمشید
باسلام و احترام
علاقه مند به درج آگهی در حوزه معادن هستم.لطفا راهنمایی بفرمایید.- فرزانه قربانی
آیا مجله دریا در حال انتشار است؟ اگر متوقف شده آخرین شماره منتشر شده چیست؟ چگونه می توان این مجله را تهیه کرد؟
با سپاش
زهرا- zahra bakhtiari
سلام چگونه مي شود مطالب خود را به زبان فارسي در زمينه اجتماعي و فرهنگي در نشريات تاجيكستان چاپ نمود . سايت آدرس الكترونيك نشريات- فردين
به كشور ومردم ارجمند تاجيكستان درود وشادباش مي گويم،كه شمارگان وتنوع قابل ملاحظه ي نشريات نشانگر فرهنگ بالا و رشد اجتمايي مي باشد0 من ارزومند سفر به كشور شما وديدار با مردم اصيل و با فرهنگ تاجيكستان مي باشم.گويش دل انگيز وشعر وموسيقي شما به ويژه نواي شور انگيز ودلنشين استاد دولتمند خلف در من روح مي دمد و مرا به زمان و مكان ديگري مي برد0 با ارزوي توفيق روز افزون شما و به اميد ديدار
- زهره

انوبانی نی
تخت جمشید
پاسارگاد
ساواشی
ارسباران
شهر اویی
كليه