صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
جمعه 13 شهريور 1394
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:3316
امتیاز: 1 2 3 4 5 6

دوستی و دوستیابی
خواص گياهان

بروزرسانی : سه شنبه 8 ارديبهشت 1388
شرکت های فعال در زمینه کشاورزی و صنعت در تاجیکستان
لیست کامل به همراه آدرس و شماره تماس

1) شرکت سهامی «باختر»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 68 14 452 و 74 13 452 (32 992)

ریسندگی و تولید پارچه های پنبه ای

2) شرکت سهامی «بی پرستان»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 63 50 222 (33  992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

3) شرکت سهامی بیوه تف (ریسندگی کاف بادام)

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 45 40 771 و 74 46 673 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

4) شرکت سهامی بوستان

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 45 40 771 و 74 46 452 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

5) شرکت سهامی «دهقان»

آدرس: منطقه سغد، بخش اسپیتامن

تلفن: 42 13 771 و 30 31 412 و 25 24 412 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

6) شرکت سهامی جوماف ریسندگی خجند

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 42 24 771 و 33 19 423 و 49 12 423 و 75 23 423 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

7) شرکت سهامی زیارت شاه

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 77 19 231 (37 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

8) شرکت سهامی کامران ریسندگی خجند

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 95 08 777 و 33 19 423 و 49 12 423 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

9) شرکت سهامی پاکتاری پرولتار

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 21 33 733 و 01 48 771 و 40 20 552 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

10) شرکت سهامی خابیبا

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 72 57 673 و 80 27 673 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

11) شرکت سهامی بوهام

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 80 18 221 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

12) شرکت سهامی کوبیلوف (ریسندگی ایواسکی)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 63 11 412 و 33 21 412 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

13) شرکت سهامی عیسی اف (ریسندگی کلکزباد)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 07 25 474 و 02 38 474 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

14) شرکت سهامی مانوئوف (ریسندگی تورسان زاده)

آدرس: منطقه ترسان زاده

تلفن: 93 23 302 و 43 21 302 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

15) شرکت سهامی (پاکتای هوسیر)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 33 79 72 907 و 45 20 224 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

16) شرکت سهامی پاکتا

آدرس: بخش وحدت

تلفن: 57 28 362 و 79 20 362 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید

17) شرکت سهامی «پاکتای شاراتوز»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 79 46 402 و 61 18 402 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

18) شرکت سهامی «هاسیلوت»

آدرس: دوشنبه

تلفن: 35 02 70 907 و 94 58 231 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

19) شرکت سهامی عام «آشور»

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 67 34 678 و 42 38 673 و 59 22 673 (34 992)

mushaaf@rambler.ru ایمیل:

فرآوری دانه های پنبه، تولید میوه و سبزیجات، روغن تصفیه شده، محصولات لبنی، کنسروجات

20) شرکت سهامی خاص «عالم کریمزاد»

آدرس: دوشنبه، خیابان شوته مور

تلفن: 98 30 221 و 96 30 221 (37 992)

فکس در خجند: 93 30 221

تلفن: 96 31 224 34 992

فکس: 49 608

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی ، سرمایه گذاری

21) شرکت سهامی «پاکتای دانگارا»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 75 29 122 (33 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

22) شرکت سهامی عام «بی بی مریم»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 31 52 70 907 (992)

تولید مواد، قطعات یدکی، مواد مورد نیاز در مزارع کشاورزی، فرآوری پنبه خام، تولید ریسیده شده

23) شرکت «حاضرای سامان»

آدرس: منطقه سغد

(mobتلفن: 97 48 777 (

فرآوری پنبه ،دانه ها ، سبزیجات و غلات

24) شرکت سامانی

آدرس: منطقه ختلان

تلفکس: 89 38 222 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

25) شرکت سهامی خاص «سامانی قرن 21»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 55 40 502 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

26) شرکت سهامی خاص «سرمایه گذاری پنبه خجند»

آدرس: مطنقه سغد

تلفن: 40 20 423 (34 992)

فکس: 19 57 426 (34 992)

Cotto hik@rambler.ru ایمیل:

سرمایه گذاری بر مزارع پنبه، فرآوری پنبه خام، فروش پارچه های کتانی

27) شرکت کوشان با مسئولیت محدود

آدرس: منطقه سغد

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

28) شرکت «ایریانان» با مسئولیت محدود

آدرس: دوشنبه خیابان رسولوا

تلفن: 89 24 236 (37 992)

روغن پنبه، پشم شیشه، کالاهای مصرفی

29) شرکت «کیما» با مسئولیت محدود

آدرس: دوشنبه، خیابان پاولوا

تلفکس: 36 81 224 (37 992)

فعالیت های آینده نگر، تولید پنبه خام و ذخیره  برای صادرات پارچه کتانی

 با مسئولیت محدودnpo30) شرکت

تلفن: 90 21 445 و 15 96 221 و 91 21 445 و 15 96 221 (37 992 )

فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات

31) شرکت «نورافشان» با مسئولیت محدود

تلفن: 26 47 424 و 25 49 424 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

32) شرکت «اریون» با مسئولیت محدود

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 68 04 72 918 (992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

33) شرکت مدد

آدرس: دوشنبه، خیابان رودکی

تلفن: 06 85 221 (37 992)

فکس: 51 66 221

madad@mail.ru ایمیل:

استفاده از تکنیک های جدید در صنایع کشاورزی، تعمیر تجهیزات کشاورزی و مزارع، خدمات مهندسی

34) شرکت سهامی «پاکتا» با مسئولیت محدود

آدرس: ایالت ختلان، خیابان عینی

تلفن: 17 13 223 (37 992)

فکس: 51 65 221 (37 992)

Sphlopok1999@mail.ru ایمیل:

تولید و فروش محصولات کشاورزی، پنبه

35) شرکت هسامی «سان رایز»

آدرس: ایالت ختلان، خیابان باربر

تلفن: 73 51 24 (3222 992)

فرآوری پنبه

36) شرکت سهامی تاجیک، امریکایی «تامرانیت»

آدرس: دوشنبه، خیابان دهاتی

تلفن: 35 46 222 (32 992)

فکس: 39 33 222 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

 

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما

لار
آوران
دیوار گرگان