صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
يکشنبه 6 خرداد 1397
تعداد نمایش:4797
امتیاز: 1 2 3 4 5 6

خواص گياهان

بروزرسانی : سه شنبه 8 ارديبهشت 1388
شرکت های فعال در زمینه کشاورزی و صنعت در تاجیکستان
لیست کامل به همراه آدرس و شماره تماس

1) شرکت سهامی «باختر»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 68 14 452 و 74 13 452 (32 992)

ریسندگی و تولید پارچه های پنبه ای

2) شرکت سهامی «بی پرستان»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 63 50 222 (33  992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

3) شرکت سهامی بیوه تف (ریسندگی کاف بادام)

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 45 40 771 و 74 46 673 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

4) شرکت سهامی بوستان

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 45 40 771 و 74 46 452 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

5) شرکت سهامی «دهقان»

آدرس: منطقه سغد، بخش اسپیتامن

تلفن: 42 13 771 و 30 31 412 و 25 24 412 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

6) شرکت سهامی جوماف ریسندگی خجند

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 42 24 771 و 33 19 423 و 49 12 423 و 75 23 423 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

7) شرکت سهامی زیارت شاه

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 77 19 231 (37 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

8) شرکت سهامی کامران ریسندگی خجند

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 95 08 777 و 33 19 423 و 49 12 423 (34 992)

ریسندگی، تولید پارچه های پنبه ای

9) شرکت سهامی پاکتاری پرولتار

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 21 33 733 و 01 48 771 و 40 20 552 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

10) شرکت سهامی خابیبا

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 72 57 673 و 80 27 673 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

11) شرکت سهامی بوهام

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 80 18 221 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

12) شرکت سهامی کوبیلوف (ریسندگی ایواسکی)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 63 11 412 و 33 21 412 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

13) شرکت سهامی عیسی اف (ریسندگی کلکزباد)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 07 25 474 و 02 38 474 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

14) شرکت سهامی مانوئوف (ریسندگی تورسان زاده)

آدرس: منطقه ترسان زاده

تلفن: 93 23 302 و 43 21 302 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

15) شرکت سهامی (پاکتای هوسیر)

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 33 79 72 907 و 45 20 224 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

16) شرکت سهامی پاکتا

آدرس: بخش وحدت

تلفن: 57 28 362 و 79 20 362 (31 992)

فرآوری پنبه خام و تولید

17) شرکت سهامی «پاکتای شاراتوز»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 79 46 402 و 61 18 402 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

18) شرکت سهامی «هاسیلوت»

آدرس: دوشنبه

تلفن: 35 02 70 907 و 94 58 231 (37 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

19) شرکت سهامی عام «آشور»

آدرس: منطقه سغد

تلفن: 67 34 678 و 42 38 673 و 59 22 673 (34 992)

mushaaf@rambler.ru ایمیل:

فرآوری دانه های پنبه، تولید میوه و سبزیجات، روغن تصفیه شده، محصولات لبنی، کنسروجات

20) شرکت سهامی خاص «عالم کریمزاد»

آدرس: دوشنبه، خیابان شوته مور

تلفن: 98 30 221 و 96 30 221 (37 992)

فکس در خجند: 93 30 221

تلفن: 96 31 224 34 992

فکس: 49 608

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی ، سرمایه گذاری

21) شرکت سهامی «پاکتای دانگارا»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 75 29 122 (33 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

22) شرکت سهامی عام «بی بی مریم»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 31 52 70 907 (992)

تولید مواد، قطعات یدکی، مواد مورد نیاز در مزارع کشاورزی، فرآوری پنبه خام، تولید ریسیده شده

23) شرکت «حاضرای سامان»

آدرس: منطقه سغد

(mobتلفن: 97 48 777 (

فرآوری پنبه ،دانه ها ، سبزیجات و غلات

24) شرکت سامانی

آدرس: منطقه ختلان

تلفکس: 89 38 222 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

25) شرکت سهامی خاص «سامانی قرن 21»

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 55 40 502 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

26) شرکت سهامی خاص «سرمایه گذاری پنبه خجند»

آدرس: مطنقه سغد

تلفن: 40 20 423 (34 992)

فکس: 19 57 426 (34 992)

Cotto hik@rambler.ru ایمیل:

سرمایه گذاری بر مزارع پنبه، فرآوری پنبه خام، فروش پارچه های کتانی

27) شرکت کوشان با مسئولیت محدود

آدرس: منطقه سغد

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

28) شرکت «ایریانان» با مسئولیت محدود

آدرس: دوشنبه خیابان رسولوا

تلفن: 89 24 236 (37 992)

روغن پنبه، پشم شیشه، کالاهای مصرفی

29) شرکت «کیما» با مسئولیت محدود

آدرس: دوشنبه، خیابان پاولوا

تلفکس: 36 81 224 (37 992)

فعالیت های آینده نگر، تولید پنبه خام و ذخیره  برای صادرات پارچه کتانی

 با مسئولیت محدودnpo30) شرکت

تلفن: 90 21 445 و 15 96 221 و 91 21 445 و 15 96 221 (37 992 )

فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات

31) شرکت «نورافشان» با مسئولیت محدود

تلفن: 26 47 424 و 25 49 424 (34 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

32) شرکت «اریون» با مسئولیت محدود

آدرس: منطقه ختلان

تلفن: 68 04 72 918 (992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

33) شرکت مدد

آدرس: دوشنبه، خیابان رودکی

تلفن: 06 85 221 (37 992)

فکس: 51 66 221

madad@mail.ru ایمیل:

استفاده از تکنیک های جدید در صنایع کشاورزی، تعمیر تجهیزات کشاورزی و مزارع، خدمات مهندسی

34) شرکت سهامی «پاکتا» با مسئولیت محدود

آدرس: ایالت ختلان، خیابان عینی

تلفن: 17 13 223 (37 992)

فکس: 51 65 221 (37 992)

Sphlopok1999@mail.ru ایمیل:

تولید و فروش محصولات کشاورزی، پنبه

35) شرکت هسامی «سان رایز»

آدرس: ایالت ختلان، خیابان باربر

تلفن: 73 51 24 (3222 992)

فرآوری پنبه

36) شرکت سهامی تاجیک، امریکایی «تامرانیت»

آدرس: دوشنبه، خیابان دهاتی

تلفن: 35 46 222 (32 992)

فکس: 39 33 222 (32 992)

فرآوری پنبه خام و تولید پارچه های کتانی

 

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما
با دورد
دارای مدرک مهندسی باغبانی هستم
و علاقه مند به کار در زمینه های مختلف کشاورزی در تاجیکستان
از قبیل باغبانی و زراعت و تدریس
00989305645636- احسان

انوبانی نی
دیوار گرگان
حسنلو