صفحه نخست
ارتباط با ما
درباره ما
سامانه SMS
تبليغات
ایمیل
شماره حساب
نقشه سایت
توييتر
فيس بوك
English
شنبه 14 شهريور 1394
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:1105
امتیاز: 1 2 3 4 5 6

دانلود كتابهاي الكترونيكي
دوستی و دوستیابی

بروزرسانی : سه شنبه 6 ارديبهشت 1390
نويسنده : طرقبه آنلاين   
بُستی ، ابوالفتح ، علی بن محمّد از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم
بُستی ، ابوالفتح ، علی بن محمّد از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم . در بُست * متولّد شد. همانجا حدیث و فقه و ادب آموخت . شاگرد ابن حِبّان محدّث بود و محدّثی دیگر به نام خطّابی (متوفی 388) با او دوستی داشت . پیرو مذهب شافعی بود و در جوانی کاتب بایْتوز، امیر بست گردید و چون در 367 شهر به دست سبکتگین افتاد شاعر نیز به امیر فاتح پیوست ( د. اسلام ، ذیل «بستی »؛ سزگین ، ج 2، جزء4، ص 254). بستی قبلاً نیز از نویسندگان دولت سامانی بود و بعدها در دستگاه یمین الدوله محمود نیز خدمت کرد و در 400 یا 401، در شهر اوزجند، در حالی که مورد بی مهری محمود واقع شده بود، تبعیدی وار درگذشت ( د. اسلام ، ذیل «بستی »؛ زرکلی ، ج 4، ص 326).

 ثعالبی در یتیمة الدّهر او را بسیار ستوده و در تجنیس ، صاحب طریقة مخصوص دانسته است (ج 4، ص 345). در مقام ادبی او این بس که صاحب خزانة الخیال وی را همطراز ابواسحاق صابی شمرده و معتقد است که هر کس خواهد که بر گنجینه های جناس راه یابد، ناگزیر باید در رسائل ابواسحاق صابی و اشعار ابوالفتح بستی تتبّع کند (جزایری شیرازی ، ص 281). دیوان اشعار بستی در 1294، در بیروت به چاپ رسیده است ( د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل «بستی »). معروفترین قصیدة او نونیه ای است به نام «عنوان الحِکَم » که جنبة تعلیمی دارد و در تعداد ابیات آن اختلاف است ( د. اسلام ، ذیل «بستی »؛ دمیری ، ج 1، ص 172ـ173: 56 بیت ؛ نامة دانشوران ناصری ، ج 4، ص 194ـ195 : 39 بیت ؛ هاشمی ، ج 2، ص 430ـ431  : 37 بیت ). بدر جاجرمی * این قصیده را به زبان فارسی به نظم کشیده است (مدرّس تبریزی ، ج 1، ص 263ـ264). بستی به فارسی نیز اشعاری دارد. ثعالبی در معرّفی بستی ، به وصف ویژگی شعرش پرداخته و بعضی ابیات او را در حدّ اعجاب دانسته است (ج 4، ص 345ـ382). وی با بستی دوست بود و به ترغیب بستی کتاب اَحْسَنُ ما سَمِعْتُ را تألیف کرد ( د. اسلام ، ذیل «بستی »). مضمونهای شعری بستی عبارت است از  : غزل و باده ، ادبیات ، طبیّات و فلسفه ، نجوم ، مدح ، اخوانیات ، شکوی '، ذمّ و هجا، شَیب و کِبَر (جوانی و پیری )، امثال و نوادر و حکم (ثعالبی ، همانجا). شرح احوال و معرفی آثار او را دکتر محمد مرسی الخولی تحت عنوان ابوالفتح البستی حیاته و شعره به چاپ رسانده است .
منابع : عبدالملک بن محمد ثعالبی ، یتیمة الدهر ، چاپ مفید محمد قمیحه ، بیروت 1403/1983؛ محمد مؤمن بن محمد قاسم جزایری شیرازی ، خزانة الخیال ، قم 1393؛ محمد مرسی الخولی ، ابوالفتح البُستی ، حیاته و شعره ، بیروت 1980؛ محمدبن موسی دمیری ،
حیاة الحیوان الکبری ' ، قاهره 1383/1963؛ خیرالدین زرکلی ، الاعلام ، بیروت 1986؛ فؤاد سزگین ، تاریخ التراث العربی ، ج 2، جزء4، نقله الی العربیة عرفه مصطفی ، ریاض 1403/1983؛ محمدعلی مدرّس تبریزی ، ریحانة الادب ، تهران 1369ش ؛ نامة دانشوران ناصری ، قم ] تاریخ مقدمه 1338ش [ ؛ احمد هاشمی ، جواهرالادب فی ادبیات و انشاء لغة العرب ، مصر 1384/1964؛

EI 2 , s.v. "Al-Bust   " (by J. W. Fدck).

/ جلیل تجلیل /

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما

انوبانی نی
كليه